allemandsrettenAllemandsretten

I Sverige er naturen frit tilgængelig og kan nydes af alle.

Som noget af det vi ofte forbinder tæt med Sverige og ”svenskhed” garanterer begrebet ”Allemandsretten” netop offentlighedens ret til frit at færdes i, og nyde, den storslåede svenske natur – herunder på privatejet jord.

For eksempel er det tilladt at gå, cykle, stå på ski, overnatte i telt og ride på privatejet jord, såfremt man blot ikke forstyrrer dyreliv, afgrøder eller jordejerens privatliv. Færden på indhegnede områder er også tilladt, men det betragtes som en selvfølge at man sørger for at lukke låger m.m., så husdyr ikke slipper ud.

Kort forklaret er Allemandsretten en unik mulighed for alle for at bevæge sig overalt i naturen, på visse betingelser.

Laver man bål i det fri skal man først sikre sig at der ikke er brandfare og, naturligvis, slukke bålet omhyggeligt inden det forlades. Hvis ikke der er huse i nærheden, er det tilladt at overnatte på stranden i ét døgn, mens man også frit kan sejle på havet, søer og åer og lægge til næsten hvorsomhelst.

Tomas Utsi /imagebank.sweden

Allemandsretten kan nærmest beskrives som en del af den svenske kulturarv og et vigtigt nationalt symbol – mange af grundprincipperne går da også flere hundrede år tilbage. Det forudsættes, naturligvis, at man opfører sig ansvarligt og varsomt – overfor natur, plante og dyreliv – samt viser hensyn til jordejere og andre mennesker i naturen.

Selvom Allemandsretten er indskrevet i én af Sveriges grundlove er den ikke i sig selv en egentligt defineret lov – i juridisk forstand – men er til gengæld omgivet af andre love, som fastsætter hvad der kan tillades i naturen. Allemandsretten kan altså tolkes i retten, men som grundlæggende princip gælder: Ikke forstyrre og ikke ødelægge!