kosterhavet nationalpark

Kosterhavet – Sveriges første nationalpark til havs

Rundt om Koster-øerne i den nordlige del af Bohuslän, bare 45 minutter sejltur fra Strömstad, finder man Sveriges mest artsrige havområde. Nationalparken indvies 9. september 2009.

Unikke dyre- og plantearter

Her findes 300 dyre- og plantearter, der ikke findes noget andet sted i Sverige; blandt andet kan man her findes rev af øjenkoral, armfødder (en særlig slags muslinger) og svampedyr. Havbunden i fjorden er et helt særligt landskab. Her findes både ”hård” og ”blød” havbund helt ned på 200 meters dybde, grusbund og klippebund ud mod Skagerrak.

Koster-Väderö fjorden står også i forbindelse med Norske Renden, som danner forbindelsen ud mod Atlanten. Det gør, at der råder forhold, der minder om de store oceaner, og skabes gunstige livsbetingelser for dyr, der normalt lever helt ude ved kontinentalsoklens slutning.

Fjorden er således et vigtigt lege- og opvækstområde for fisk og skaldyr.

Rejefiskeri

Den nye nationalpark omfatter et område på ca. 400 km2, hvoraf 390 er vand- eller havområde. I Sverige er det bare nationalparkerne ”Sarek”, ”Stora Sjöfallet” og ”Padjelanta”, som er større. I området findes også værdifulde kulturmiljøer, præget af fiskeri og et gammelt skærgårdslandbrug.

Her lever Nordhavsrejen, som skaber grundlag for et af områdets vigtigste erhverv: Rejefiskeriet. Koster-Väderö fjorden ligger indenfor den grænse, hvor der normalt ikke må fiskes med trawl, men reje-fiskeriet er undtaget fra reglen, bl.a. fordi denne type fiskeri er en tradition, der går over hundrede år tilbage. Hvert år fiskes der ca. 200 tons rejer af ca. 30 rejekuttere; de fleste er små både på mindre end 12 meter.

"Naturrum" – et informationscenter

I samarbejde med de fastboende på Koster øerne planlægges et ”Naturum” for Kosterhavet i sundet mellem øerne Nordkoster og Sydkoster. Her skal være informationscenter og udgangspunkt for opdagelsesture i området, både med guide og på egen hånd.

Læs mere om Kosterhavet på

www.vestsverige.dk


 

 
Oplev skuespillet i en f…

Kan en kanal opleves som en teaterforestilling? Ja, i allerhøjeste grad. Göta kanal er som én lang fore…

 
Maden i Vestsverige

Maden i Vestsverige er bestemt værd at rejse – og komme igen – efter. På alle tider af året. Her er all…