nationalparker i smaaland

Nationalparker og Søer i Småland

  • Stora Mosse National Park in Southern Sweden

    Stora Mosse National Park in Southern Sweden

    © Cornelia Rentsch

[text]

Pladser

Regionale links

  • Visit Småland

Nationalparkerne er den særlige naturarv, som svenskerne vil bevare til kommende generationer. Allerede for hundrede år siden besluttede man i Sverige som det første land i Europa at indrette nationalparker.

Bag initiativet stod en gruppe fremsynede videnskabsmænd, som ønskede at værne om både svensk natur og svensk kultur. Den 25. juni 1909 vedtog den svenske rigsdag en naturbeskyttelseslov, som dannede grundlaget for oprettelsen af den første nationalpark. I dag findes der fire nationalparker i Småland.

Nationalparker i Småland:

”Blå Jungfrun” på den lille ø af samme navn i sundet mellem fastlandet og Öland. Øen har i mange år været et landmærke for søfarende og har lokket naturinteresserede til på grund af den særegne natur og sin isolerede beliggenhed. Man kan komme til øen på dagsture – i stille vejr – med rutebådene fra Oskarshamn på fastlandet eller Byxelkrok på Øland.

”Norra Kvill” ligger i nærheden af Vimmerby og er et ægte og naturligt smålandsk skovområde. Stort set intet andet sted i hele det sydlige Sverige kan man se en så uberørt nåleskov. Her kan I finde små fortryllende skovsøer, mosbeklædte stenblokke og en ualmindelig smuk udsigt fra nationalparkens højeste bjerg.

I 2010 begyndte planlægningen af Smålands fjerde nationalpark, ”Vestre Åsnens øverden”, med et rigt fugleliv, et mylder af små øer og over 250 år gamle uberørte løvskove. Området er en værdig repræsentant for det sydsvenske sølandskab, der savnes blandt de øvrige nationalparker i Sverige.


“Store Mosse” Nationalpark er udlagt som nationalpark og naturreservat eftersom den udgør det største uberørte vådområde syd for Lapland. Parken dækker et område på størrelse med 10.840 fodboldbaner og domineres af et planteliv som ligner det, der ellers kun kendes fra den Norrlandske vildmark.

“Her findes over 40 km afmærkede vandringsruter på stier og ad promenader bygget med træplanker.”

Professor og jagtmester Edvard Wibeck (født i 1877) var en miljøforkæmper, som igennem det meste af sit liv arbejdede for etableringen af Store Mosse som nationalpark.

Da han var i tynerne studerede Wibeck Kävsjön’s unikke fugleliv, som omfatter flere arter, der normalt kun observeres i vildmarkerne langt mod nord. I 1905 foreslog han at områdets fugleliv og moselandskab skulle fredes. Først over 20 år senere blev forslaget formelt vedtaget, men kampen for yderligere fredninger fortsatte. I 1950 foreslog Wibeck således en etablering af Store Mosse som nationalpark. Dog blev Store Mosse Nationalpark først en realitet i 1982 – 10 år efter Edvard Wibecks død.

Nationalparken er beliggende på vestsiden af det smålandske højland. Parken dækker over mange forskellige og varierede naturtyper, heriblandt søer, løv- og nåleskov, hede og moseområder m.m.

“Kendetegnende er fornemmelsen af storhed og vildmark.”

De mange naturtyper giver naturligvis også gode betingelser for et rigt og varieret dyreliv, om du i Store Mosse kan komme helt tæt på, hvis du er heldig. Blandt andet findes her traner, elge, havørne og kongeørne.

Inde fra parkens observations- og udstillingscenter ”Naturum” kan du følge aktiviteterne i nationalparken live via billeder fra web-kamera. For vejbeskrivelse og kort til Store Mosse og Naturum se her

Stensjöby in Småland

I dag er det muligt, ja, faktisk ganske let, for alle at komme til det ægte Småland! – “De røde hytters land”.

Biking in Småland

Tag på cykel eller vandring i Sverige og få tid til fordybelse og eftertanke.

Astrid Lindgrens Värld in Vimmerby, Småland

Småland er mere end Astrid Lindgren og Emil. Besøg de dejlige byer Oskarshamn og Eksjö – perfekte til badning, sejlads, natur og kulturoplevelser.

Typical Swedish summer house in Småland

I kan leje hytter ved stille søer, i dybe skove, oppe på Smålands højslette eller i byer og købstæder. Også i Småland finder I store variationer i prisklasser og i hytternes størrelse og indretning.
Reklamer: